Gaismas attēls

Aktualitātes
 
 
 

 

 

Svētdien, 15.janvārī Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā piedalīsies un svētrunu teiks mācītāja Gita Putce.

 


Atskats uz Zvaigznes dienas dievkalpojumu 8.janvārī publicēts te>

 


Dažādi notikumi Krusta draudzē 2016.gada novembrī - decembrī te>   

 


Lūgums: ATBALSTĪT>

 


Par projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konferenci sk. te>  

 


Rudītes Losānes meditācija"Bet es izmetīšu tiklus Tavā vārdā." /Lk 5,5/ te>

 


Aktuālas mājas lapas:

LELBĀL  www.lelbal.org un 

www.facebook.com/LELBarpusLatvijas

Aizputes autonomā ev. lut. draudze  

www.aizputesaeld.lv

Rīgas Reformātu - Brāļu ev. lut. draudze  

reformatudraudze.lv

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība  

www.sieviesuordinacija.lv

 


Pakalpojumu un mantu apmaiņas anketu

/atvērt Anketu te/

var iesniegt gan Diakonijas centrā, gan iesūtīt e-pastā: Veltai Maļikai.

 


Lūgums Krusta draudzes kalpotājiem un organizāciju, kuras tiekas Diakonijas centrā, vadītājiem: iesūtīt ziņas par gaidāmajiem notikumiem savā jomā uz e-pastu:

 

Palīgs publikāciju iesūtīšanai, publicēšanai un/vai rediģēšanai vietnē>

un

palīgs blogeriem angliski>

Tuvākie pasākumi

Google Translate

Liepājas Diakonijas centrs

Uzmanību!

Tā kā Liepājas Krusta ev. lut. draudze 2016.gada 5.jūnija sapulcē pieņēma lēmumu izstāties no LELB, aicinām draudzes aktualitātēm uzmanīgi sekot līdzi Pasākumu sadaļā te> un Sākumlapas aktualitātēs zemāk. Sadaļā 'Laiki' informācija var neatbilst realitātei un tiks precizēta, tiklīdz ārkārtas situācija būs atrisināta

kalpot.lv

Lk 22;25-27:

Un Jēzus tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem.

Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo.

Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda?

Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo."

 

Esiet sveicināti Liepājas Diakonijas centra vietnē kalpot.lv!

Altāra glezna

Vārds diakonija nāk no grieķu valodas un nozīmē kalpošana.

Diakonija ir baznīcas rūpes par cilvēku tā veselumā: par miesu, dvēseli un garu.

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze sevi uzskata par diakonisku draudzi – visās darbības nozarēs tā vēlas īstenot kalpošanas darbu.

Biedrību "Liepājas Diakonijas centrs" (LDC) nodibināja, lai varētu labāk realizēt sekojošus mērķus:

  • sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un tās apkārtnē sniegt materiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību;
  • stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību;
  • atbalstīt un veicināt diakonisko darbu kristīgajās draudzēs Liepājas pilsētā un apkārtnē, lai koordinētu apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus.

Uzzināt vairāk par mūsu darbību var, iepazīstoties ar šajā tīmekļa vietnē doto informāciju vai piedaloties aktivitātēs klātienē. Visi, kas izjūt aicinājumu kalpot, tiek mīļi gaidīti!

Par diakonijas un draudzes attiecībām var lasīt arī mācītāja M.Urdzes rakstā: Diakonija un draudze - būt vai nebūt.

   

Laiki

Dievkalpojumi Diakonijas centrā Svētdienās 15.00
Svētbrīži Otrdienās 09.00
Pārrunas par Bībeli un dzīvi Trešdienās 18.00
Mācītāja pieņemšana Piektdienās 10.00 - 12.00
Svētdienas skola Svētdienās 12.00
Draudzes ansamblis "Per Aspera"

Otrdienās un ceturtdienās Diakonijā

20.00

     
Diakonijas centra aktivitātes Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās 10.00 - 14.00
  Ceturtdienās 14.00 - 18.00
Domino tirdziņš Darba dienās 11.00 - 15.00
Drēbju kamera Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 11.00 - 14.00
Veselības istaba Ceturtdienās 16.30 - 18.00
Konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Darba dienās 10.00 - 14.00

 

 

 
   

Kā mūs atrast

Attēls no Krusta baznīcas

Liepājas Ev. lut. Krusta baznīca
Kr. Valdemāra 7
Tālr. 63426707
Attēls no Liepājas Diakonijas centra

Liepājas Diakonijas centrs
Fr. Brīvzemnieka 54
Tālr. 63426707

 


Skatīt Liepājas Diakonijas centra atrašanās vietu kartē.